Krótka historia Biblioteki Publicznej w Prusicach

    Gminna Biblioteka Publiczna w Prusicach powstała w 1949 r. Trudno dziś ustalić poszczególne wydarzenia, poprzedzające i towarzyszące powstaniu tej placówki, gdyż nie zachował się z tego okresu żaden dokument uwieczniający je. Z pewnością i tym razem jak w wielu innych miejscowościach Dolnego Śląska zadecydowała inicjatywa społeczna, poparta zrozumieniem i pomocą władz samorządowych. Od momentu powstania do 1983 r. biblioteka kilkakrotnie zmieniała lokale na lepsze lub gorsze, ale nigdy nie mieściła się w budynku samodzielnym.

Zawsze posiadała tylko 1 filię znajdującą się w miejscowości Strupina.

Trudnym okresem dla skromnej sieci bibliotek publicznych na terenie gminy były lata 1999-2005, ponieważ w 1999 r. w ramach oszczędności zapada decyzja w sprawie połączenia bibliotek szkolnych z publicznymi. Filia w Strupinie przechodzi pod zarząd Gimnazjum w Strupinie, natomiast Biblioteka Publiczna pod zarząd Szkoły Podstawowej w Prusicach. Lokale zostają te same, tylko obsługa ulega zmianie. Likwiduje się 1,5 etatu w sieci bibliotek publicznych. Biblioteki w godzinach pracy szkoły obsługiwane są przez nauczycieli-bibliotekarzy natomiast w godzinach późniejszych przez bibliotekarza działalności podstawowej zatrudnionego na ½ etatu. Oferta dla czytelników spoza szkoły ulega zubożeniu.

    Przez okres prawie 7 lat placówki funkcjonują jako biblioteki publiczno- szkolne z połączonym księgozbiorem. Wraz z otwarciem nowej szkoły w Prusicach w 2005 r. następuje rozdzielenie bibliotek. Księgozbiory sprzed połączenia wracają do właścicieli wg przynależności. Od stycznia 2006 r. w bibliotece publicznej pracuje 2 bibliotekarzy na pełnych etatach . Obsługiwane są 2 placówki biblioteczne -biblioteka główna w Prusicach i Filia w Strupinie.

        

 

Biblioteka dzisiaj

 

    Obecnie Biblioteka główna znajduję się na ul. Żmigrodzkiej 43a w Prusicach (obok szkoły).  Na początek po rozdzieleniu w bibliotece zainstalowano łącze telefoniczne z dostępem do internetu, a w Czytelni Internetowej 3 komputery z programu Ikonka. Od tej pory wszyscy użytkownicy mają bezpłatny dostęp do Internetu. W bibliotece aktualnie jest 6 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu dla użytkowników oraz 5 tabletów. W bibliotece również można pograć na 3 PlayStation 4. 

    Systematycznie uzupełnia się księgozbiór w bieżące wydawnictwa oraz wyposaża się w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy.

   Pod koniec 2006 r. zostaje zakupiona pierwsza licencja na program biblioteczny LIBRA Start, a od lutego 2007 r. rozpoczyna się proces wdrażania księgozbioru do programu. W 2008 r. uzupełnia się LIBRĘ do pełnej wersji . Do końca 2010 r. zasoby biblioteki zostały skatalogowane i okodowane. Od 2011 r. proces rejestracji Czytelników również wdrożono do programu, co spowodowało, że rejestr odwiedzin i wypożyczeń przebiega dużo sprawniej.

            W Filii Bibliotecznej w Strupinie w 2010 r.  podłączono dostęp do Internetu  w ramach programu Akademia Orange dla bibliotek .Początkowo korzystano tylko z komputera przenośnego, ale w 2011 r.  zakupiono 2 komputery stacjonarne  (używane - po regenaracji), które są do dyspozycji użytkowników biblioteki.

    W chwili obecnej w bibliotece w Strupinie wypożycza się  tylko książki papierowe, a w Prusicach  poza  tradycyjnym  udostępnianiem książek w formie papierowej, można skorzystać ze zbiorów specjalnych ( audiobooki , e -booki ) , a także wypożyczyć czasopisma do domu.

            Działalność bibliotek to nie tylko udostępnianie ale także organizowanie różnego rodzaju imprez i zajęć bibliotecznych dla różnych grup użytkowników.

Katalog on-line

Gminna Biblioteka Publiczna w Prusicach „Multiteka”
ul. Żmigrodzka 43a
55-110 Prusice
e-mail: gbpprusice@poczta.onet.pl
tel. 71 312 62 04
tel. 505 378 212

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-wtorek - 10:00-18:00
Środa 10:00-16:00
Czwartek-piątek 10:00-18:00
Sobota - 10:00-14:00
Filia Biblioteczna w Strupinie
ul. Rynek 15
tel. 71 310 99 61

Godziny otwarcia:
Wtorki i czwartki – 9:00 – 17:00
Dzieci wraz z opiekunami w godzinach otwarcia, pozostali użytkownicy od 13:30